Testy genetyczne zwiększą skuteczność diagnostyki raka piersi

   
    Naukowcy użyli matematycznego modelu, aby pokazać, że analiza genetycznych danych wśród wielu innych czynników ryzyka może istotnie zwiększać skuteczność wczesnej diagnostyki u kobiet obarczonych wysokim ryzykiem zachorowalności na raka piersi. 

     Wyniki ich badań pokazały, że skuteczność strategii profilaktycznych może zostać zwiększona poprzez analizowanie nie tylko głównych genów odpowiadających za predyspozycję zachorowalności na raka piersi- BRCA1 i BRCA2 (jak obecnie), które identyfikowane są u niewielkiej ilości kobiet obarczonych ryzykiem, ale poprzez analizę wielorakich wariantów genów, które badane pojedynczo mają może niewielki wpływ na oszacowanie ryzyka, ale występują powszechnie w populacji ludzkiej. Badania zostały przeprowadzone przez zespół badaczy z Instytutu Badań Nowotworów z Londynu oraz z Narodowego Instytutu Nowotworów z US i opublikowane w Journal of the National Cancer Institute.
 
      Identyfikowanie predyspozycji do nowotworów u kobiet z grupy wysokiego ryzyka przy użyciu genetyki może pozwolić na skuteczną profilaktykę i skuteczniejsze, bardziej dopasowane leczenie - co zredukuje liczbę kobiet, u których rozwinie się rak piersi. Badania genetyczne mogłyby być robione przy użyciu obecnie dostępnych technologii.

    Naukowcy stworzyli stratyfikacje potencjalnych czynników ryzyka w 8 hipotetycznych scenariuszach. W zależności od czynników ryzyka mierzonych w każdym scenariuszu - użyto mieszanki GP lub ankiety wypełnianej przez pacjentów, badań genetycznych, oraz skanów mammograficznych - aby ocenić zagęszczenie czynników powodujących nowotwory piersi i oszacować ryzyko.

Czynnikami ryzyka były:
 • profile genetyczne,
 • występowanie nowotworów piersi w rodzinie,
 • wiek wystąpienia pierwszej miesiączki,
 • liczba urodzonych dzieci i wiek, w którym urodziło się pierwsze dziecko,
 • stosowanie doustnej antykoncepcji,
 • terapia menopauzy,
 • indeks masy ciała (BMI),
 • spożycie alkoholu,
 • palenie papierosów,
 • osobista historia początku choroby nowotworowej,
 • zagęszczenie tkanki piersiowej.

    Najbardziej efektywnym modelem oceny ryzyka był model, który obejmował wszystkie wyżej wymienione czynniki ryzyka.

      W przypadku, gdy u kobiety stwierdzi się predyspozycje do wystąpienia raka piersi i znajdzie się ona w grupie wysokiego ryzyka, to wówczas zmiana stylu życia i odpowiednia profilaktyka pozwoli znacznie obniżyć to ryzyko. Może ona także zasięgnąć porady lekarza, który przedstawi jej zarówno korzyści jak i straty z przyjmowania hormonalnej kuracji zastępczej, która np. łagodzi objawy menopauzy.

     W Anglii szczegółowe informacje na temat ryzyka zachorowalności zbierane są tylko przez kobiety, które miały przypadki zachorowań w rodzinie i które obawiają się, że odziedziczyły mutacje wysokiego ryzyka np. w genach BRCA.

  Uważa się, ze kobiety które miały w swojej rodzinie przypadki zachorowalności na raka piersi i co za tym idzie – są w grupie wysokiego ryzyka, powinny przemyśleć stosowanie leków antykoncepcyjnych w celu ochrony zdrowia. Jednak jak się okazuje - znaczna większość nowotworów piersi pojawia się u kobiet, które nie miały przypadków zachorowań w rodzinie. Nowe badania pokazują, że dodatkowe badania genetyczne i oszacowanie czynników ryzyka może pomóc zidentyfikować kobiety z wysokim ryzykiem zachorowalności – zarówno te które miały przypadki raka piersi w rodzinie, jak i te które ich nie miały. Tak więc badania genetyczne mają na celu nie tylko diagnostykę już toczącego się procesu chorobowego, ale także diagnostykę predyspozycji. Dzięki temu będzie można wprowadzić skuteczną profilaktykę, która pozwoli zmniejszyć ryzyko zachorowania do minimum.

Źródło: M. Garcia-Closas, N. B. Gunsoy, N. Chatterjee. Combined Associations of Genetic and Environmental Risk Factors: Implications for Prevention of Breast Cancer. JNCI Journal of the National Cancer Institute, 2014; 106

Naukowcy użyli matematycznego modelu, aby pokazać, że analiza genetycznych danych wśró…

Nowsza Starsza