Zdolności sportowe zapisane w genach

      Dlaczego jedni osiągają świetne wyniki w lekkoatletyce, zaś inni w sportach siłowych? Odpowiedź jest prosta – za wszystkim stoją geny. Każdy człowiek wyposażony jest w około 30 tysięcy genów, z których prawdopodobnie 170 odpowiada za różnego rodzaju talenty. W świecie sportu nie trudno zauważyć, że dzieci uzdolnionych sportowców idą w ich ślady. Przykładem może być rodzina Radwańskich, w której zarówno Agnieszka jak i jej siostra Aleksandra odziedziczyły talent sportowy po tacie. Obie odnoszą sukcesy na kortach tenisowych. Skoro wiemy jakie geny odpowiadają za zdolności sportowe, to czemu nie wykorzystać tej wiedzy w praktyce?


      Genetyka jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki. To w niej upatruje się nadziei na skuteczną diagnostykę i leczenie wielu poważnych chorób. Coraz częściej zauważa się jednak także jej udział w poszczególnych aspektach naszego życia. W końcu to właśnie w genach mamy zapisane skłonności do różnych zachowań, predyspozycje do różnych schorzeń, czy wreszcie – różne umiejętności. To właśnie w genetyce trenerzy i sportowcy pokładają nadzieje na zwiększenie wydolności organizmu, czy dopasowanie treningu do konkretnej osoby. W genach mamy zapisaną wytrzymałość, czy predyspozycje to różnych kontuzji. Coraz więcej klubów sportowych sięga po porady naukowców. Czy testy genetyczne badające zdolności sportowe to kolejny przełom?

    Niewątpliwie tak. Dzięki tego typu badaniom będziemy mogli nie tylko sprawdzić czy posiadamy predyspozycje do sportów, ale także będziemy mogli dobrać dyscyplinę, w której będziemy mogli osiągać dobre wyniki. Genetyczne uwarunkowania sportowe są obecnie badane w wielu ośrodkach na całym świecie – w Chinach, USA, Australii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włochach, Belgii, Danii, czy Rosji. Uwarunkowań do zdolności sportowych upatruje się w wielu różnych genach – a raczej w ich wariantach (polimorfizmach).

Jakie geny badamy?

     Najczęściej badanym genem w kontekście predyspozycji sportowych jest ACE. Koduje on enzym konwertujący angiotensynę. Odpowiada za regulację ciśnienia krwi, co ma wpływ na wydolność całego organizmu. Gen występuje na 17 chromosomie. Przedmiotem diagnostyki jest polimorfizm w intronie 16 i polega on na obecności lub braku 287 nukleotydowej sekwencji Alu – dlatego wyróżniamy dwa różne allele genu: I i D. Genotyp DD wiążę się z podwyższeniem ciśnienia krwi i predyspozycji do nadciśnienia i przerostu lewej komory serca. Allel D odpowiada za wzrost mocy mięśni, co spowodowane jest hipertrofią tkanki mięśniowej. Dokładniejsze badania wykazały, że allel ten powiązany jest z wzrostem siły mięśnia czterogłowego uda w odpowiedzi na trening izometryczno-siłowy. Allel I powiązany jest z zwiększoną wydolnością i wytrzymałością mięśni. Odpowiada on za zwiększenie proporcji włókien mięśniowych wolnokurczliwych (typ I).

      Kolejnym badanym genem jest ACTN3, który koduje α–aktyninę 3 – białko, które wiąże filamenty aktynowe w obrębie miofibryli komórek mięśni poprzecznie prążkowanych. Gen ten ulega ekspresji tylko w włóknach szybkokurczących się (typ II). Wchodzi ona także w skład dysków Z ograniczających sarkomery. Jedną z ważniejszych funkcji aktyniny jest minimalizacja uszkodzeń spowodowanych szybkimi skurczami mięśnia. Prawdopodobnie może ona promować powstawanie włókien mięśniowych typu szybkiego. Często pojawia się mutacja tego genu określana jako R577X. Powoduje ona powstawanie krótszego białka – allel X. Genotyp XX odpowiada za zdolności do sportów wytrzymałościowych. Prawidłowy allel określamy jako R. Genotyp RR warunkuje zdolności do sportów sprinterskich.

     Innym genem powiązanym z zdolnościami sportowymi jest EPOR, którego białkowy produkt to receptor dla erytropoetyny, która jest hormonem stymulującym powstawanie czerwonych krwinek. Diagnozowana mutacja to W439X. W przypadku genotypu heterozygotycznego powoduje ona zwiększenie wydolności i wytrzymałości. Często występuje u kolarzy i wioślarzy.

     Gen HIF1A koduje czynnik transkrypcyjny aktywowany hipoksją – czyli niedotlenieniem mięśnia, które może być spowodowane np. zbyt intensywnym wysiłkiem fizycznym. Aktywuje on ekspresję genów, które odpowiadają za metabolizm energetyczny i powstawanie naczyń krwionośnych. Mutacja P582S sprzyja sportom wysiłkowym, występuje często u atletów.

      Oprócz powyższych głównych genów odpowiadających za zdolności sportowe wyróżniamy jeszcze wiele innych, które związane są głównie z metabolizmem energetycznym komórek (PPAR, PGC-1), regulacją powstawania komórek mięśniowych (miostatyna), czy geny kodujące enzymy, uczestniczące w ważnych szlakach metabolicznych komórek mięśniowych, związanych z uwalnianiem energii niezbędnej dla wykonywania pracy mięśni (AMPD1, CK).

     Oczywiście testy genetyczne badające predyspozycje do zdolności sportowych dają nam tylko informację o posiadaniu konkretnych wariantów różnych genów. Co z tą informacją zrobimy – to już nasza decyzja. Zawodnicy wielu dyscyplin sportowych, którzy mają na swoim koncie wiele sukcesów, zawdzięczają je nie tylko genom ale także ciężkiej i systematycznej pracy.

      W związku z pojawiającymi się ofertami badań genetycznych, pojawia się także wiele kontrowersji na temat słuszności wykonywania ich u dzieci. Czy dzieci nieposiadające predyspozycji do sportów będą dyskryminowane? Pamiętajmy, że wyniki takich badań są poufne, tylko do naszej dyspozycji. Mogą przynieść one więcej korzyści niż strat. Wielu rodziców próbuje przerzucać swoje ambicje na dzieci. Jeśli nie są one uzdolnione sportowo – warto poszukać innej, ciekawej pasji. Poza tym sport nie musi przynosić medali i pucharów – może być uprawiany dla przyjemności. Wiedza na temat posiadanych wariantów genów może pomóc nam wybrać odpowiednią dla nas dyscyplinę sportową, dostosowaną do naszych możliwości. Nie powinna jednak stanowić „wyroczni”. 

Artykuł powstał we współpracy z firmą Grzegorzewicz Stomatologia
 

Dlaczego jedni osiągają świetne wyniki w lekkoatletyce, zaś inni w sportach siłowych? Odp…

Nowsza Starsza