Genetyczne podłoże czerniaka      Czerniak złośliwy to jeden z najbardziej agresywnych nowotworów. W Polsce diagnozę czerniaka słyszy około 2 tysięcy osób rocznie. Z roku na rok nowotwór ten atakuje coraz większą liczbę osób. Wśród ludzi rasy białej liczba zachorowań wzrosła niemal 10-krotnie w przeciągu ostatnich 50 lat. W naszym kraju walkę z czerniakiem wygrywają 4 osoby na 10. Powodem dużej śmiertelności jest późna diagnostyka, a także brak świadomości na temat czynników, które są odpowiedzialne za rozwój tej choroby. Coraz większą uwagę zwraca się także na czynniki dziedziczne. Czynniki ryzyka.

    Czerniak złośliwy pierwotnie wywodzi się z melanocytów – komórek barwnikowych skóry. Jest to rak o dwóch, różnych obliczach – najpierw rozwija się bardzo powoli, nie dając żadnych objawów. Gdy liczba zmutowanych komórek osiągnie pewną wielkość – wówczas rośnie bardzo szybko i równie szybko daje przerzuty. 

    Za główny czynnik ryzyka uważa się promieniowanie ultrafioletowe. Kancerogenne działanie promieniowania UV wiąże się przede wszystkim z pasmem UVB, które powoduje powstawanie nieprawidłowości w DNA. Promieniowanie powoduje także zahamowanie podziałów komórkowych, inaktywacje enzymów, a nawet śmierć komórki.

    Szczególnie podatne na czerniaka są osoby, które posiadają tzw. „fenotyp nordycki”, który charakteryzuje się bardzo jasną karnacją, jasnymi lub rudymi włosami, niebieskimi oczami, a także występowaniem piegów na skórze. Osoby o takim wyglądzie powinny szczególnie unikać promieniowania słonecznego, a także  stosować kremy z wysoką ochroną przeciwsłoneczną. 

      Osoby, które w dzieciństwie często doświadczały poparzeń – są również w grupie podwyższonego ryzyka. Inne czynniki to występowanie dużej liczny znamion dysplastycznych oraz tzw. plam soczewicowatych. Zwiększone ryzyko zachorowania na czerniaka u dzieci osób chorych na ten typ raka sugeruje, że istotnym czynnikiem w patogenezie czerniaka są także predyspozycje genetyczne.


Genetyka czerniaka.

    O rodzinnej agregacji mówimy wówczas, gdy czerniak złośliwy występuje w u przynajmniej dwóch krewnych. U części rodzin czerniak skóry występuje razem z czerniakiem gałki ocznej. Zwiększona zachorowalność na czerniaka złośliwego powiązana jest przede wszystkim z mutacjami w genie CDKN2A. Gen ten występuje na 9 chromosomie i koduje białka odpowiedzialne za hamowanie cyklu komórkowego. Mutacje w tym genie sprawiają, że białka te nie powstają, przez co dochodzi do zaburzeń w cyklu komórkowym. Aktywacja genu CDNK2A jest także niezbędna przy prawidłowym różnicowaniu się melanocytów. Mutacje w genie CDKN2A zwiększają zachorowalność również na nowotwory trzustki, piersi, jelita grubego i płuc. 

    Mutacje w genie CDKN2A odpowiadają za wysokie ryzyko zachorowalności na czerniaka złośliwego. Ryzyko to może zwiększać również ekspozycja na szkodliwe czynniki środowiskowe tj. promieniowanie UV. Dobrze poznana i scharakteryzowaną mutacja genu CDKN2A jest A148T. Zwiększa ona ponad dwukrotnie ryzyko zachorowania na czerniaka, niezależnie od zachorowań w rodzinie, zwłaszcza u osób w młodym wieku – przed 50 r.ż. 

  Kolejnym genem odpowiedzialnym za rozwój czerniaka jest onkogen BRAF, który koduje enzym – kinazę ważną w szlaku sygnałowym, który kończy się w jądrze komórkowym, gdzie reguluje m.in. podziały komórek. Mutacja V600E genu BRAF występuje w 40-60% przypadkach czerniaka. Jest to mutacja zmiany sensu, która prowadzi do nabycia nowej funkcji – zwiększa aktywność kinazy przeszło 10-krotnie, co sprawia, że komórka może dzielić się niezależnie od sygnałów z zewnątrz.
 
    Opracowano terapię, w której można zahamować zmutowane białko za pomocą specjalnych inhibitorów. Lek o nazwie wemurafenib jest zazwyczaj dobrze tolerowany przez pacjentów i znacząco poprawia jakość i długość życia. Lek ten jednak powinien być stosowany tylko u pacjentów, u których zdiagnozowano mutacje w genie BRAF. Stosowanie tych leków przez chorych nieposiadających mutacji, może bowiem przynieść odwrotne skutki.

   Aby dostosować odpowiednie leczenie dostosowane do pacjenta to warto wykonać testy genetyczne. Dzięki nim zyskamy wiedzę na temat posiadanych wad w genomie, co pozwoli na wprowadzenie zdecydowanie skuteczniejszej terapii.

Literatura:
·         „Zastosowanie inhibitorów BRAF i MEK w terapii zaawansowanego czerniaka”, Koseła H., Świtaj. T., Rutkowski P., Onkologia w Praktyce Klinicznej, 2011, tom 7, nr – 5, 246-253.
·         „Genetyka kliniczna czerniaka”, Dębniak T., Lubiński J., Postępy Nauk Medycznych, 8/2008, 501-503.Czerniak złośliwy to jeden z najbardziej agresywnych nowotworów. W Polsce diagnozę cze…

Nowsza Starsza