Nowe genetyczne narzędzie do określania agresywności nowotworów

   Na Uniwersytecie stanowym w Ohio - opracowano nową metodę do określania genetycznej różnorodności w obrębie komórek nowotworowych. Metoda ta może okazać się niezwykle pomocna dla lekarzy, do określenia stopnia złośliwości nowotworów, a także do oszacowania, który guz jest odporny na chemioterapię.


   Naukowcy użyli nowej metody, którą wcześniej sami opracowali, zwanej w skrócie MATH (mutant-allele tumor heterogeneity), aby zmierzyć genetyczną różnorodność w obrębie komórek nowotworowych pobranych od 305 pacjentów z nowotworami szyi i głowy. Duża ilość wyników była równoznaczna z dużą ilością zmian w genach, które znajdowały się w różnych komórkach rakowych. Nowotwory, które wykazywały wysoką różnorodność genetyczną określono nazwą: „wewnątrz-guzowa heterogenność” i jest ona skorelowana z niższą przeżywalnością pacjentów. Jeśli wstępne badania zostaną potwierdzone, metoda ta może okazać się niezwykle pomocnym narzędziem dla lekarzy, którzy będą potrafili lepiej dopasować leczenie, a także będą mogli określić prognozy dla swoich pacjentów.

   Naukowcy przez długi czas twierdzili, że subpopulacje komórek w obrębie pojedynczych nowotworów prowadzą do gorszych wyników klinicznych pacjenta. Jednakże onkolodzy nie używają określenia heterogenności nowotworów do oszacowania prognozy choroby, ponieważ nie istniała do tej pory jedna, prosta do wprowadzenia technika, którą można by zastosować w badaniach klinicznych.

    Wyniki nowych badań udokumentowanych w PLOS Medicine potwierdzają, że wysoka różnorodność genetyczna u pacjentów z nowotworami szyi i głowy jest powiązana z niższą przeżywalnością. Genetyczna różnorodność w obrębie komórek guza jest jedną z odpowiedzi na pytanie, dlaczego leczenie pacjentów kończy się niepowodzeniem. Im więcej różnych mutacji genetycznych występuje w komórkach nowotworowych, tym większe prawdopodobieństwo, że część z nich jest odporna na chemioterapię.

    Naukowcy użyli techniki MATH aby przeanalizować wcześniejsze dane od 305 pacjentów z nowotworami szyi i głowy pochodzącymi z TCGA (The Cancer Genome Atlas). Narodowy Instytut Zdrowia jest w posiadaniu publicznie dostępnych danych, które zaczęto zbierać w roku 2006 jako wstępny projekt – dziś są to dane od około 11000 pacjentów z aż 33 różnymi typami nowotworów. Wyniki otrzymane z MATH były wyliczone z danych uzyskanych przez TGCA przy pomocy sekwencjonowania całych eksonów.

    Naukowcy potwierdzili, że wysokie wyniki w MATH są powiązane z wysoką umieralnością pacjentów. Każdy 10% wzrost wyniku MATH był powiązany z 8.8% wzrostem prawdopodobieństwa śmierci. Związek pomiędzy wynikiem MATH a przeżywalnością był niezależny od obecności wirusa HPV i cech molekularnych nowotworu. Wstępna analiza pokazała, że pacjenci z wysoce heterogennymi nowotworami byli bardziej niż dwukrotnie narażeni na śmierć, w porównaniu z pacjentami, których nowotwory wykazywały niewielką heterogenność. Tego typu informacje mogą okazać się przydatne przy podejmowaniu decyzji odnośnie rodzaju terapii, dzięki czemu leczenie będzie bardziej dostosowane do danego pacjenta.

Źródło: Edmund A. Mroz, Aaron M. Tward, Rebecca J. Hammon, Yin Ren, James W. Rocco.Intra-tumor Genetic Heterogeneity and Mortality in Head and Neck Cancer: Analysis of Data from The Cancer Genome Atlas. PLOS Medicine, 2015; 12 (2): e1001786 DOI:10.1371/journal.pmed.1001786


Na Uniwersytecie stanowym w Ohio - opracowano nową metodę do określania genetycznej różno…

Nowsza Starsza