Odkryto nowe geny odpowiedzialne za rozwój raka trzustki

    Nowotwory powstają na skutek wielu zmian w materiale genetycznym. Część tych zmian jest dziedziczona, zaś część powstaje na skutek warunków środowiskowych tj. nieprawidłowa dieta, nagromadzenie toksyn, niedobory witamin. Naukowcy z każdym rokiem odkrywają coraz większą liczbę genów, które mutują w różnych nowotworach, Tym razem pod lupę wzięto nowotwory trzustki. Jak się okazało bardzo wiele różnych zmian predysponuje do zachorowalności na ten nowotwór. Naukowcy z Johns Hopkins Medicine odkryli niedawno cztery regiony w ludzkim genomie, które odpowiadają za rozwój raka trzustki.


     Nowo zidentyfikowane geny znajdują się w kilku różnych miejscach w ludzkim genomie: w pozycji 17q25.1 zwiększają ryzyko raka trzustki o 38% w każdej kopii, w pozycji 7p13 zwiększają ryzyko zachorowalności o 12%, oraz w pozycji 3q29 – zwiększają ryzyko o 16%. Czwarty region 2p13.3 był pierwotnie powiązany z zwiększonym ryzykiem w populacji chińskiej, u osób obarczonych ta mutacją ryzyko wzrasta około 14%.

   Przebadany warianty są powszechne w populacji ludzkiej i fakt, że je posiadamy wcale nie oznacza, że rozwinie się u nas rak trzustki. Jednakże zidentyfikowanie i przeanalizowanie tych zmian może dać więcej informacji na temat tego, dlaczego u pewnych osób ten groźny nowotwór rozwija się i jakie zmiany poprzedzają jego rozwój. Porównanie nowych genów z dotychczas poznanymi da pełny obraz genetyczny raka trzustki i umożliwi stworzenie jednego, wiarygodnego testu określającego ryzyko.

    Badania dotyczące funkcji odkrytych genów SA w toku, jednak już wiadomo, że część z nich powiązana jest z naprawą DNA, wzrostem komórek i zahamowaniem rozwoju guza. Wyniki tych genetycznych analiz opublikowano w czasopiśmie Nature Genetics 22 czerwca 2015 roku. Badania dodatkowo potwierdzają, że istnieje pewne powiązanie pomiędzy rakiem trzustki, a innymi rodzajami nowotworów tj. rak płuc, czy rak pęcherza moczowego.

    Rak trzustki znajduje się na czwartym miejscu wśród najbardziej śmiertelnych nowotworów. Często diagnozowany jest w późnym stadium, przez co leczenie jest trudne i nie przynosi zwykle oczekiwanych rezultatów.

  Z racji, że palenie papierosów jest czynnikiem ryzyka potwierdzonym w przypadku wielu nowotworów – naukowcy zbadali i porównali próbki od pacjentów palących i niepalących. W tym przypadku jednak nie znaleziono różnic w przypadku przebadanych regionów i wpływu palenia na nasilenie zmian. Oczywiście nie oznacza to, że palenie papierosów nie ma wpływu na rozwój raka trzustki. Zmiany w tych konkretnych regionach są po prostu tak samo istotne dla palaczy, jak ii dla osób niepalących.

   Obecnie naukowcy pracują nad wyjaśnieniem znaczenia poszczególnych regionów w rozwoju raka trzustki, a także określenie zależności pomiędzy  nimi. Z cała pewnością to nie wszystkie geny, które dotyczą nowotworu trzustki, dlatego poszukiwania nowych regionów i wariantów będą trwały dalej. Dzięki temu w przyszłości będzie można wyodrębnić grupę wysokiego ryzyka, która odpowiednio monitorowana oraz wspierana odpowiednią profilaktyką, będzie miała znacznie większe szanse na ochronę zdrowia.

Źródło: Alison P Klein et al. Common variation at 2p13.3, 3q29, 7p13 and 17q25.1 associated with susceptibility to pancreatic cancerNature Genetics, 2015; DOI: 10.1038/ng.3341


Nowotwory powstają na skutek wielu zmian w materiale genetycznym. Część tych zmian jest dzie…

Nowsza Starsza