GENETYKA

Testy określające funkcjonalność genów obniżają liczbę niezrozumiałych diagnoz genetycznych
GENETYKA

Testy określające funkcjonalność genów obniżają liczbę niezrozumiałych diagnoz genetycznych

      Testy genetyczne zyskują coraz większą popularność. Jednak wielu pacjentów, którzy decydują się na zrobienie testów genetycznych otrzymują niezbyt zrozumiałe wyniki. Często wyniki te pokazują, że odziedziczyli oni wariant genu o nieznanym do końca znaczeniu, który powiązany jest np. z choroba nowotworową. Taki wariant może (lub tez nie) zwiększać ryzyko choroby nowotworowej. Brak logicznego i wyczerpującego wyjaśnienia po badaniach genetycznych wzbudza w wielu pacjentach niepokój. (więcej…)
Podłoże genetyczne nowotworów skóry
GENETYKA

Podłoże genetyczne nowotworów skóry

          Nowotwory skóry są najczęściej występującymi nowotworami złośliwymi człowieka – stanowią aż 30% wszystkich złośliwych nowotworów wśród rasy białej. Raki podstawnokomórkowe i płaskonabłonkowe skóry są rozpoznawane każdego roku u ponad miliona osób na całym świecie. Najgroźniejszym rakiem skóry jest niewątpliwie czerniak – który stanowi około 2% nowotworowych zmian skórnych. Wywodzi się on z komórek melanocytarnych. Na rozwój nowotworów skóry mają wpływ zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Nowotwory skóry są łatwe do obserwowania ze względu na swoją lokalizację – dlatego tak ważne są kampanie na rzecz świadomości i zwiększenia wiedzy na temat czerniaka i innych nowotworów skóry. Miesiącem Świadomości Nowotworów Skóry jest maj. (więcej&...
IONA – pierwszy genetyczny test prenatalny realizowany w Polsce!
GENETYKA

IONA – pierwszy genetyczny test prenatalny realizowany w Polsce!

Genetyczne testy prenatalne – znane jako NIPT-y są prawdziwym hitem na polskim i światowym rynku. Test IONA jest pierwszym takim testem, który od początku do końca jest wykonywany w Polsce – próbki nie są wysyłane za granicę. Wykonać można go w jedynym polskim laboratorium akredytowanym przez firmę LifeTechnologies. Test IONA służy do określenia ryzyka wystąpienia u dziecka najczęściej diagnozowanych wad genetycznych - trisomii: 21 chromosomu (zespół Downa), 18 chromosomu (zespół Edwardsa), 13 chromosomu (zespół Patau). Trisomie są jednymi z najczęściej diagnozowanych wad genetycznych płodu. Pod pojęciem trisomia rozumie się obecność dodatkowego chromosomu w kariotypie dziecka. Takie potrojenia liczby genów prowadzą zwykle do poważnych zaburzeń rozwojowych, w tym do: upośledzenia umys...
Zespół downa – najczęściej diagnozowana trisomia
GENETYKA

Zespół downa – najczęściej diagnozowana trisomia

      Najczęściej diagnozowaną wadą genetyczną płodu jest Zespół Downa (ZD). Schorzenie to po raz pierwszy zostało opisane w 1966 roku przez angielskiego lekarza – Johna Longdona Downa, dlatego też zespół ten został nazwany jego imieniem. Zespół Downa jest trisomią – w kariotypie dziecka występuje dodatkowy 21 chromosom. Częstość występowania ZD wynosi średnio około 1 na 800 żywych urodzeń. (więcej…)
Gen BRCA1 – główny sprawca nowotworów piersi
GENETYKA

Gen BRCA1 – główny sprawca nowotworów piersi

       Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Rozwija się między 50 a 70 rokiem życia. Rak piersi jest jednym z najsilniej dziedzicznych nowotworów. Za jego rozwój odpowiadają dziedziczne predyspozycje genetyczne zlokalizowane zwłaszcza w genie BRCA1. Dane szacunkowe pokazują, że w Polsce żyje około 100 tysięcy pacjentek z mutacjami w genie BRCA1.  Co roku o dziedzicznym raku piersi dowiaduje się około 1800 kobiet. To właśnie mutacje w genie BRCA1 skłoniły znaną aktorkę – Angelinę Jolie to drastycznego posunięcia, jakim jest mastektomia prewencyjna. Mimo iż w Polsce to nadal kontrowersyjna metoda zapobiegania nowotworom, to jednak w niektórych przypadkach ratująca życie.  (więcej…)...
Genetyczne panele badające predyspozycje do nowotworów
GENETYKA

Genetyczne panele badające predyspozycje do nowotworów

     Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce wciąż rośnie. Obecnie rak jest drugą przyczyną zgonów u mężczyzn, a u kobiet nawet pierwszą! Przyczyn takiego stanu rzeczy jest sporo. Przede wszystkim jest to niska świadomość społeczeństwa - brak wiedzy o skutecznej profilaktyce. Poważnym problemem jest niezdrowy styl życia – brak ruchu, spożywanie posiłków wysoko przetworzonych, zbyt mała ilość składników odżywczych i witamin. Kolejnym powodem jest strach przed inwazyjnymi badaniami. Większość pacjentów zgłasza się do lekarza dopiero w przypadku bardzo poważnych objawów, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Wówczas często okazuje się, ze nowotwór jest w zaawansowanym stadium, z licznymi przerzutami odległymi. (więcej…)...