Gen BRCA1 – główny sprawca nowotworów piersi       Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Rozwija się między 50 a 70 rokiem życia. Rak piersi jest jednym z najsilniej dziedzicznych nowotworów. Za jego rozwój odpowiadają dziedziczne predyspozycje genetyczne zlokalizowane zwłaszcza w genie BRCA1. Dane szacunkowe pokazują, że w Polsce żyje około 100 tysięcy pacjentek z mutacjami w genie BRCA1.  Co roku o dziedzicznym raku piersi dowiaduje się około 1800 kobiet. To właśnie mutacje w genie BRCA1 skłoniły znaną aktorkę – Angelinę Jolie to drastycznego posunięcia, jakim jest mastektomia prewencyjna. Mimo iż w Polsce to nadal kontrowersyjna metoda zapobiegania nowotworom, to jednak w niektórych przypadkach ratująca życie. 


Gen BRCA1 i jego mutacje.

      A co to jest gen BRCA1 i za co odpowiada? Jest to bardzo duży gen, który znajduje się na 17 chromosomie. Białko które koduje składa się aż z 1836 aminokwasów! Bierze ono udział mechanizmach naprawy uszkodzonego materiału genetycznego – odpowiada za usuwanie podwójnych pęknięć DNA. Występuje ono w jądrze komórkowym, zwłaszcza w dzielących się i różnicujących się komórkach – gdzie kontroluje poszczególne fazy cyklu komórkowego. Białko to pełni bardzo ważną rolę – brak tego białka w embrionach mysich skutkuje śmiercią przed 7 dniem od zapłodnienia. Uszkodzenia w genie BRCA1 prowadzą do powstania niefunkcjonalnego białka i utraty kontroli cyklu komórkowego, przez co komórki dzielą się w sposób niekontrolowany. Dodatkowo nagromadzenie się błędów DNA prowadzi do niestabilności genomu. Wszystko to razem - sprzyja rozwojowi nowotworu. 
        Wadliwy gen BRCA1 występuje u jednej na 1000 pacjentek z rozpoznanym rakiem piersi. U kobiet obarczonych zmutowanym genem BRCA1 ryzyko zachorowania na raka piersi wynosi około 50-80%, zaś na raka jajnika około 40%. Gen ten rzadko ulega mutacjom de novo, zazwyczaj w populacjach o dużym poziomie homogenności etnicznej występuje kilka charakterystycznych mutacji. W Polsce występują 3 najczęściej powtarzające się mutacje: 5382insC, C61G, 4153delA. Dzięki temu badania mające na celu oszacowanie ryzyka są bardzo efektywne.

Czy muszę zachorować?

   Takie pytanie stawia sobie wiele kobiet, które w rodzinie miały przypadki zachorowań na raka piersi. Mutacje w genie BRCA1 są dziedziczne i co prawda zwiększają znacznie ryzyko zachorowania, jednak odpowiednia profilaktyka od najmłodszych lat pozwala na znaczne obniżenie ryzyka rozwoju nowotworu. Część kobiet obarczonych wadliwym genem BRCA1 wcale nie musi zachorować. Czynnikiem decydującym jest w tym przypadku wczesna diagnostyka mutacji. Odpowiednio częste badania kontrolne w połączeniu z zdrowym trybem życia mogą sprawić, że nowotwór nigdy się nie rozwinie. 
    Najskuteczniejszą metodą diagnostyczną są niewątpliwie testy genetyczne. Jeśli odziedziczyliśmy mutację genu BRCA1 to będzie ona występować w każdej komórce naszego ciała. Dlatego badanie takie wykonuje się tylko raz w ciągu całego życia. Testy polecane są w szczególności kobietom, które w rodzinie miały przypadki zachorowań na raka, zwłaszcza w młodym wieku ( przed 50 rokiem życia). 
Więcej informacji na temat testów genetycznych.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Rozwija się…

Nowsza Starsza